پاسخ: ترشحات بعد از عمل تعمیر و نگهداری مجازی در نگهداری استاندارد با فناوری مانیتورینگ خودکار -1 (PVX-RAM-1): کارآزمایی تصادفی کنترل شده


ویراستار عزیز

از خواندن لیست نویسندگان لذت بردم.

این اطلاعات مربوط به ساعاتی است که شخص در آن شرکت کرده است.

اساساً زمان و هزینه RAM یا سلاح.

من در اصل طرفدار نظارت هستم و این مقاله از RAM پشتیبانی می کند.
شاید ساعت کار کارکنان به یک گروه افزایش یافته باشد؟
آیا این تمرکز اضافی می تواند بر روی دارونما و جلوه های لباس سفید تأثیر بگذارد؟
نقطه پایانی سفر بدون شک به عنوان برنامه ای عمل می کند که از طریق دستبند یا دستگاه مشابه اجرا می شود ، جایی که RAM می تواند افراد بیشتری را در تماس های سرد ، حواس پرتی و حواس پرتی منابع صرف کند!
آیا ساعت های انسانی صرف شده برای قدردانی از این عمل باید دقیق باشد؟

من فکر می کنم ارزیابی این موضوع در الگوی پزشکی پزشکی مهم است!

ما از ابزار تشخیص دستی “track track” فاصله زیادی داریم ، آیا این یک گام به جلو است یا نه؟

لطفاً برای تأیید ادعاها ، زمان تماس با بیمار و ساعات کار هر گروه را افشا کنید.

متشکرم

جون

دیدگاهتان را بنویسید