پاسخ: خطرات ناشی از گرم شدن بیش از حد برای سلامتی


ویراستار عزیز

به گفته نویسندگان ، “مطالعه بار جهانی بیماری نشان داد که در سال 2019 ، نزدیک به 20 درصد از مرگ و میرهای ناشی از گرما و سرما شدید (356000 / 1.7 میلیون نفر) به دلیل درجه حرارت بالا رخ داده است.”

برون یابی منطقی نشان می دهد که 80 درصد بر اثر سرما مرده اند.

بر اساس این واقعیت ، منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم گرمایش زمین به کاهش 80 درصدی آن کمک می کند.

منطقی ، اما احتمالاً فیزیولوژیکی نیست.

شاید این پارادوکس روشن نیاز به توضیح داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید