پاسخ علم الهدی به مداحی او


علم الهدی در {پاسخ به} مداحی وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند همه ممکن است اعضای خانواده تشکر می کنم و اجتناب کرده اند احساسات پرشور و شادی ها انگیز ممکن است سپاسگزارم.

علم هدایت را تحسین کنید

مناسبت ۲۴ علم الهدی در {پاسخ به} مداحی ایشان اظهار داشت: ابتدا اجتناب کرده اند همه ممکن است اعضای خانواده تشکر می کنم و اجتناب کرده اند احساسات پرشور و شادی ها انگیز ممکن است تشکر می کنم، ما مدت هاست کدام ممکن است مهربان و دوست هستیم.


اصولاً بیاموزید: مانترا حامیان امام جمعه مشهد: دنیای حدست سالار! / علم الهدی: روبرو شدن پای انقلاب قیمت دارد


مورد علی اعضای خانواده خیلی همراه خود عشق گفتید کدام ممکن است ممکن است لیاقت احساسات ممکن است را ندارم با این حال این احساسات ناشی اجتناب کرده اند عشق ممکن است به پیامبر و حضرت زهرا است. ممکن است تحت هیچ شرایطی لایق این همه احساسات و عواطف ارزشمند ممکن است عاشق نیستم.

تأمین: ایسکانیوز