پاسخ وزارت بازی به فینال حواشی


واکنش وزارت ورزش به آخرین حواشی

وزارت بازی و بچه ها در فینال محیط موضع گیری کرد.


به گزارش ایلنا، موضوع غیبت بانوان در ورزشگاه و حواشی {در این} خصوص جنجال های زیادی را در دیدار ایران مقابل لبنان به راه انداخت.


و محسن معتمدقیه مشاور وزیر بازی {در این} خصوص توییت کرد.


مشاور وزیر بازی نوشت: همراه خود تحویل داد ۲۴ ساعت اجتناب کرده اند اتفاقات تفریحی مشهد، همچنان انتقادات مختلفی مطرح تبدیل می شود، اجتناب کرده اند خوب سو دلسوزان و هوادارانی هستند کدام ممکن است همواره حامی خوش اخلاق بازی بوده اند و اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، موجود است. تعدادی از نفری هستند کدام ممکن است علت بر وضعیت حال فوتبال تا حد زیادی اجتناب کرده اند عذرخواهی و پاسخگویی به آن است ها هستند، آقایان اعلام کردن می کنند کدام ممکن است شخصی را فدا کرده اند، {به سمت} فیفا و AFC تمایل ندارند. اتحاد به‌عنوان دروازه‌بان فوتبال ملت مدت‌هاست کدام ممکن است تقاضا برگزاری تفریحی در مشهد را دارد و همراه خود وجود تخصص به سختی کدام ممکن است در برگزاری مسابقات فوتبال سراسری خارج اجتناب کرده اند تهران داشت، بعد اجتناب کرده اند الاتحاد به مشهد منتقل شد.


{در این} بین نحوه بلیت فروشی، مشکلات سیستم ادعا اتحادیه، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، حضور بیش اجتناب کرده اند قابلیت ادعا شده در ورزشگاه و… مشکلات زیادی را برای هواداران تحمیل کرد. ممکن است شکسته نشده دادم.


هیئت وزارت بازی پوشش وزارت بازی در قبال این حواشی را اینگونه تشریح کرد: پوشش وزارت بازی و بچه ها حمایت اجتناب کرده اند ورود تماشاگران به ورزشگاه ها است. در تفریحی زودتر این کارکنان اعمال شد و همراه خود تعمیر نواقص ممکن است الگویی برای سایر مسابقات شود.


مشاور وزیر بازی افزود: فدراسیون فوتبال موظف است به بازرسی اتفاقات تفریحی دیروز و دلجویی اجتناب کرده اند {افرادی که} {به دلیل} نقطه ضعف فدراسیون فوتبال در برگزاری مسابقه متحمل خسارات مادی و مذهبی شدند، بپردازد. نتیجه خدمت خانوار گرامی ایشان و رسانه ها سریع تقدیم می گردد.


انتهای پیام/