پاسخ وزیر ارشاد به یکی اجتناب کرده اند مشتریان اینستاگرام: امسال نمایشگاه کتاب تهران در مصلی برگزار تبدیل می شود.


پاسخ وزیر ارشاد به یکی از کاربران اینستاگرام: امسال نمایشگاه کتاب تهران در مصلی برگزار می شود.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اجتناب کرده اند برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران در نمازخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری خبر داد.


به گزارش ایلنا، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در {پاسخ به} پرس و جو یکی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما در صفحه اینستاگرام شخصی کدام ممکن است دانستن درباره وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب نمایشگاه کتاب تهران پرسیده بود، اجتناب کرده اند برگزاری حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت وب این نمایشگاه خبر داد.


پاسخ محمدمهدی اسماعیلی به رئوس مطالب زیر است:


همراه خود سلام، انشالله حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق برای برگزاری حاضر دیجیتال همزمان داریم، امیدواریم محل برگزاری نمایشگاه در نمازخانه تهران باشد.


«سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» اجتناب کرده اند {بیست و یکم} به همان اندازه {سی و یکم} فروردین ۱۴۰۱ در مصلای امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در نظام الکتاب. مادون صورتی برگزار تبدیل می شود.


انتهای پیام/