پاسخ: پزشکان سیاه پوست و آسیایی هنگام درخواست شغل در NHS هنوز با تبعیض روبرو هستند


ویراستار عزیز

آیا می توان از مسابقات موسیقی کلاسیک از ارکسترها درس گرفت؟ تنها راه از بین بردن تعصب نژادی و جنسی ، نابینایی بود.

برنامه های کاربردی برای کارهای پزشکی را می توان به سرپرستی ارسال کرد که نام ها و آدرس های ایمیل را رمزگذاری کرده و شماره هایی را به نامزدها اختصاص می دهد. سپس می توانید برگه های آموزشی را به پنل مصاحبه ارسال کنید ، که شایستگی های هر برنامه را ارزیابی کرده و مطابق آن اقدام می کند.

دیدگاهتان را بنویسید