پایش تجهیزات امدادی هلال احمر در خوزستان


معاون جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: تجهیزات امدادی در شعب و پایگاه های امدادی هلال احمر در سراسر استان خوزستان در حال بررسی است.

امیرعباس النجفی گفت: تجهیزات امداد و نجات با توجه به نوع کارایی و درصد استفاده از آن در عملیات باید در بازه زمانی مشخص توسط کارشناسان بررسی شود.

وی افزود: با تلاش کارشناسان این معاونت و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده، تجهیزات امداد و نجات به صورت جمعی و انفرادی در پایگاه های بین شهرها و شعب استان خوزستان از نظر تعداد، سهولت استفاده و سلامت مورد بررسی قرار می گیرد. . دستگاه و در پایان گزارشی از وضعیت آن تهیه خواهد شد.

سرپرست نمایندگان امداد و نجات هلال احمر خوزستان گفت: عملیات امدادی به دلیل نوع، شدت و گستردگی و همچنین ارتباط مستقیم با جان انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین نظارت دقیق بر وضعیت سلامت ضروری است. از تجهیزات.”