پایگاه خبری تحلیلی شریانی – تشریح مشکل های بلافاصله بازار سرمایه،

به گزارش چریان نیوز، بازار سرمایه در تلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ثابتی رفتن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط موثری در توسعه پیشنهادات بیانیه نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیری بر ریزش خاص بورس ندارد.

هفته آخر سال برای بازار سرمایه همراه خود اوقات فراغت خاصی سپری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها نکته عقب کشیدن برای بازار سرمایه تداوم جریان پول دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن طی روزهای قبلی است. همراه خود این جاری، در جریان پیشنهادات روز سه شنبه، ورود سرمایه اجتناب کرده اند بورس به حدود. با این حال بسیار قدرتمند سیگنال عقب کشیدن پیشنهادات این روزهای بورس همچنان همین موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است در روزهای پایانی سال انواع زیادی اجتناب کرده اند سهامداران حقیقی خواهان خروج سرمایه شخصی اجتناب کرده اند بورس هستند.

این در حالی است کدام ممکن است افزایش قیمت دلار در روزهای فعلی نتوانسته بازار سهام را رو به انبساط نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش روزانه قیمت ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار شده است. در روزهای پایانی سال جاری اکثر پول نقد ها امتحان شده می کنند به همان اندازه قیمت های شخصی را کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ندهند.

* جریان پول دقیق مهمترین مشکل حال بازار سهام است

در همین راستا، کامران رحیمی، کارشناس بازار پول در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، خروج پول سهامداران حقیقی در روزهای پایانی سال را مهمترین مشکل بازار سرمایه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ذکر شد: بلافاصله فینال زمانی بود کدام ممکن است سهامداران برای درو کردن در سال جاری اقدام به کالا کردند. اگر خریداران بخواهند پول شخصی را اجتناب کرده اند بازار سرمایه خارج کنند، سال بلند مدت این در حال وقوع است.

وی یکپارچه داد: در پیشنهادات بلافاصله شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده بازار توسعه متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادلی داشتند. شاخص کل همگن نیز فوق العاده بیشتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تعادلی را محافظت کرد. به نظر می رسد مانند است توسعه تراز معاملاتی در روزهای بلند مدت یکپارچه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط هر دو کاهش شدیدی دسترس در بازار پیش سوراخ بینی نمی شود.

در جریان پیشنهادات بلافاصله پالایشگاه ها در بین صنایع مختلف کار کردن بدتری داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشنهادات شخصی بالا دادند. پس اجتناب کرده اند پالایش، توکن های متالیک قرمزترین گروه بازار بودند. در برابر این، خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها توسعه پیشنهادات بهتری را سند کردند.

* حرکت سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس در مخالفت با یکدیگر

شاخص کل بورس در جریان پیشنهادات روز سه شنبه همراه خود افزایش ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۲ واحدی به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۹ واحد رسید. این شاخص نیز ۰.۱۹ سهم خوش بینانه شد.

شاخص کل همگنی همراه خود افزایش ۱۲۲۱ واحدی به رقم ۳۴۰۱۷۸ واحد رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی ۰.۳۶ درصدی را برای سهامداران به در کنار داشت. شاخص کل فرابورس نیز همراه خود ۹ واحد کاهش به رقم ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ واحد رسید.

* کاهش جریان وجوه اجتناب کرده اند بورس

بلافاصله برای ششمین روز متوالی خوب ارزش خالص اصلاح تصرف قانونی به بازار دقیق عقب کشیدن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ میلیارد تومان پول دقیق اجتناب کرده اند بورس خارج شد. رقمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بورس افت کرده است نسبت {به روز} قبلی ۴۱ سهم کاهش داشته است.

در پیشنهادات روز سه‌شنبه، بیشترین جریان خروجی پول دقیق به پالایش توکن‌ها اختصاص داشت. شاران (نمایندگی پالایش نفت تهران)، شبنا (نمایندگی پالایش نفت اصفهان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبندر (نمایندگی پالایش نفت بندرعباس) بیشترین درگاه پول دقیق را داشتند. سهام خجستار (توسعه در ایران، خودرو)، فنفت (صنعت از کیت نفت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی صادرات (موسسه مالی صادرات) نیز بیشترین ورود پول دقیق را داشتند.

* افزایش پیشنهادات دانش در بورس

مجموع ورود به پولی دسترس در بازار سرمایه ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ میلیارد تومان {بوده است}. خوب ارزش پیشنهادات اوراق دسترس در بازار دوم ۱۶۰۷ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است برابر ۱۳ سهم اجتناب کرده اند خوب ارزش کل پیشنهادات بازار سرمایه است.

خوب ارزش پیشنهادات سهام دانش نیز همراه خود ۵ سهم افزایش نسبت {به روز} کاری در گذشته به ۵۷۰۳ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است ۲۷ سهم اجتناب کرده اند کل ورود به پولی بازار را برای ادغام کردن تبدیل می شود.

انبساط منصفانه میلیارد تومانی اجتناب کرده اند مازاد تقاضا در بورس

در طولانی مدت پیشنهادات روز سه شنبه، ۲۶۶ توکن انبساط قیمت وجود داشت. یعنی ۵۴ سهم بازار انبساط قیمت را تخصص کردند.

در جریان پیشنهادات بلافاصله خوب ارزش صف های کسب همراه خود ۲ سهم افزایش نسبت به بالا روز کاری در گذشته به ۹۲ میلیارد تومان رسید.

بلافاصله نمادهای ورنا (نمایندگی رنا)، وساپا (نمایندگی سایپا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم (نمایندگی خوراک پارس) در صدر جدول تقاضای بازار قرار دارند.

در طولانی مدت پیشنهادات روز سه شنبه ۲۲۷ پول نقد تخفیف وجود داشت. یعنی ۴۵ سهم بازار شاهد تخفیف بود.

در جریان پیشنهادات بلافاصله خوب ارزش صف های کالا بسته شدن دسترس در بازار همراه خود ۲ سهم افزایش نسبت {به روز} دوشنبه به ۶۱ میلیارد تومان رسید. بدین انجمن پیشنهادات روز سه شنبه همراه خود ۳۱ میلیارد تومان مازاد سفارش بسته شد.

غدشت (نمایندگی دشت مرغاب)، صدبیر (نمایندگی تدبیرگران فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسان (نمایندگی بهبود سیستم های ناخوشایند افزاری نگین) بیشترین صف کالا را داشتند.