پایگاه خبری تحلیلی شریانی – {ضمانت نامه} کتبی آمریکا مبنی بر همکاری در چارچوب برگام، لاوروف بدست آمده کردیم:

به گزارش چریان نیوز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسکو، دیدار همراه خود وزیر امور خارجه ایران را مفید توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حتی در شرایط تحریم های بوتلگ غرب علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو همکاری های این ملت همراه خود ایران را افزایش می دهد.

وی در ابتدای این نشست خبری کسب اطلاعات در مورد دیدار همراه خود همتای ایرانی شخصی ذکر شد: مذاکرات همراه خود وزیر امور خارجه ایران مفید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری کار بر روی پیش نویس خوب توافقنامه جدید بین ۲ ملت هستیم کدام ممکن است مبنای همکاری ما را خاص می تدریجی. در صحنه در سراسر جهان “او انجام می دهد.”

لاوروف علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد این پیش نویس اظهار تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «مذاکرات در فضایی فوق العاده دلپذیر، باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه قابل درک بود.» وی افزود: «پیش نویس توافقنامه فوق العاده در عمق ای بین ۲ ملت در جاری اجرا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن به ابتکار طرف ایرانی تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کنجکاوی شخصی را برای امضای آن در اسرع وقت گفتن کردیم.

لاوروف ذکر شد: من می خواهم همراه خود همتای ایرانی شخصی موافقت کردم کدام ممکن است آثار تحریم های غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای دوگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متناقض آنها را نادیده بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را ناکارآمد نمایم.

وزیر امور خارجه روسیه دیدار همراه خود شاهزاده عبداللهیان را فوق العاده صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص بازدید به ایران ذکر شد: وی دعوت بازدید به ایران را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع گذشته تاریخی آن مورد هماهنگی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه علاوه بر این تصریح کرد کدام ممکن است روسیه تضمین کتبی اجتناب کرده اند آمریکا بدست آمده کرده است کدام ممکن است تحریم ها مانع همکاری در چارچوب هماهنگی هسته ای ایران نخواهد شد.

وی افزود: ما {ضمانت نامه} کتبی بدست آمده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها این را در محتوای متنی احیای شورای ایمنی گروه ملل قرار خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا به طور قابل توجهی ایمنی ایمن اجتناب کرده اند کلیه تعهد ها، ورزش ها، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصانی کدام ممکن است در چارچوب اشیا اشاره کردن شده بوده اند. برجام اجتناب کرده اند جمله همکاری در تعهد بی نظیر نیروگاه بوشهر است.

وی ذکر شد: علاوه بر این شنیده ام کدام ممکن است آمریکایی ها {هر روز} امتحان شده می کنند ما را به ممانعت اجتناب کرده اند هماهنگی متهم کنند. این می تواند یک جعلی است، این هماهنگی ادامه دارد توسط برخی اجتناب کرده اند پایتخت ها تایید نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو یکی اجتناب کرده اند آنها نیست.

ما اجتناب کرده اند موضع بی‌طرف ایران در قبال اوکراین تحسین می‌کنیم

لاوروف اجتناب کرده اند موضع بی‌طرف ایران در قبال تحولات اوکراین تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما قطعاً به وضعیت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگیر آن پرداختیم. اقدامات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در ناتو قابل تحسین است.”

وزیر خارجه روسیه بر لزوم بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مسکو منتظر بازگشت آمریکا به برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها است.

وی افزود: اگر نفت ایران پس اجتناب کرده اند احیای پرگام وارد بازار شود، اوپک پلاس باید همه امتیازات درمورد به بازگشت سهمیه ها را رفع تدریجی.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان ظهر در این زمان در راس هیاتی برای ذکر شد وگو همراه خود لاوروف وارد مسکو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزارت امور خارجه روسیه همراه خود همتای روس شخصی دیدار کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو دسترسی مسکو همراه خود خاص اینکه ما به صراحت مبارزه در اوکراین، افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل جهان را محکوم می کنیم، ذکر شد: ما بر رفع سیاسی دشواری اوکراین محور هستیم. لاوروف علاوه بر این در دیدار همراه خود لاوروف اجتناب کرده اند امتحان شده‌های هیئت روسی در وین اجتناب کرده اند امتحان شده‌ها تواند به شما کمک کند بدست آوردن به هماهنگی تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فارغ اجتناب کرده اند هر دگردیسی بین‌المللی، بهبود روابط همراه خود روسیه برای ایران حیاتی است.