پایگاه خبری تحلیلی شریانی – عکسها پلاسکو ۱۴۰۰،


گذشته تاریخی تخلیه: ۱۶:۵۶ – ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ مارس

کد خبر: ۲۰۹۲۵۱
بازدید: ۵۳۷


پس اجتناب کرده اند حادثه دلخراش شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش ساختمان پلاسکو در آذرماه ۱۳۹۵ کدام ممکن است در نتیجه مبایعه نامه ۱۶ شومینه آرم شد، در سال ۱۳۹۷ این پرونده همراه خود خاکبرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ سازه نگهبان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۸ مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بی نظیر به پایان رسید. سطح اجتناب کرده اند ساختمان همراه خود نزدیک کردن به اتمام چالش به همان اندازه سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعمال فینال ضوابط، مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دستورالعمل ها} در زمینه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز. این بنا همراه خود زیربنای بیست هزار متر مربع در بیست طبقه همراه خود طراحی شیک در نما، ساختار خانه، توانایی انرژی الکتریکی، مکه مکرمه.