پرونده‌عنوان ۱۵۰ هزار نفر در سجام طی فروردین ماه/ تکذیب تحریک کردن پرونده عنوان مشمولان جدید سهام عدالت


«محمد باغستانی» اجتناب کرده اند پرونده‌عنوان بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ هزار نفر در سامانه سجام
طی نخستین ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اقدامات مختلفی در اصل کار
گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی قرار گرفت کدام ممکن است لازمه انجام این
انتخاب ها جدید، پرونده‌عنوان سهامداران در سامانه سجام است. خرس تاثیر چنین
اتفاقی انواع پرونده‌عنوان کنندگان {در این} سامانه اجتناب کرده اند رقم ۴۰ میلیون سهامدار حرکت
کرد.

وی همراه خود ردیابی به قوانین بودجه سال ١۴٠١ مبنی
بر الزام ناشران پرونده شده نزد گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار برای تیز کردن درآمد
سهام شخصی اجتناب کرده اند طریق سامانه سجام در سال ۱۴۰۱، تصدیق شد: زیر مونتاژ‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید
دردسرساز افزاری این امر مهیا شده است، با این حال سهامداران باید بدون در نظر گرفتن فوری‌تر در
این سامانه پرونده‌عنوان کنند به همان اندازه نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی توانایی داشته باشد امسال درآمد
ناشران را اجتناب کرده اند طریق دانش سامانه سجام تیز کردن تنبل.

باغستانی همراه خود دقیق اینکه سال قبلی ۲۹۰
نمایندگی درآمد سهام شخصی را اجتناب کرده اند طریق دانش سامانه سجام تیز کردن کردند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند
ابتدای امسال هشت نمایندگی درآمد سهام شخصی را اجتناب کرده اند طریق این سامانه تیز کردن کرده‌اند
را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نمایندگی نیز در سطوح پایان دادن مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایندهای اجرایی تیز کردن meting out درآمد
شخصی اجتناب کرده اند طریق نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی قرار دارند.

پایان دادن زنجیره تیز کردن درآمد سهام

مدیرعامل نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی خاطرنشان
کرد: خوشبختانه همراه خود امتحان شده متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی
تیز کردن درآمد سهامداران حقوقی نمایندگی‌ها نیز فراهم شده {است تا} زنجیره تیز کردن
درآمد سهام نمایندگی‌ها پایان دادن شود.

وی همراه خود دقیق اینکه نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی
درآمد ۹۴ نسبت سهامداران نمایندگی پلیمر آریا ساسول را روز چهارشنبه قبلی تیز کردن
کرد، اظهار داشت: برای نخستین بار درآمد سهامداران حقوقی منصفانه نمایندگی برای ادغام کردن صندوق‌های
، سبدگردان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. اجتناب کرده اند طریق سمات در نظر گرفته آنها واریز شد.

باغستانی افزود: سهامدارانی کدام ممکن است درآمد نمایندگی
پلمیر آریا ساسول در نظر گرفته آنها واریز نشده است، می‌توانند همراه خود پرونده عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید
احراز هویت در سامانه سجام، درآمد شخصی را اجتناب کرده اند طریق نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی
اکتسابی کنند.

نتیجه گیری یکی اجتناب کرده اند آرزوهای دیرینه سهامداران

مدیرعامل نمایندگی سپرده گذاری مرکزی همراه خود دقیق
اینکه یکی آرزوهای دیرینه سهامداران بازار سرمایه سریع برطرف می‌شود،
اظهار داشت: اکتسابی درآمد سنواتی نمایندگی‌ها یکی اجتناب کرده اند دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات بی نظیر سهامداران
در کل سال‌های جدیدترین بود کدام ممکن است خوشبختانه این نمایندگی زیرساخت‌های فنی اجباری را
برای تعمیر این ضرر فراهم کرده است.

وی همراه خود ردیابی به نامه گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق
بهادار به همه ناشران بازار سرمایه مبنی بر اجرایی شدن تکنیک تیز کردن
مطالبات سنواتی سهامداران (سودهای رسوب شده) اضافه کرد: نمایندگی سپرده‌گذاری
مرکزی این آمادگی را دارد کدام ممکن است سودهای سنوات قبلی نمایندگی‌ها را اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به
حساب سهامداران واریز تنبل کدام ممکن است به طور حتم این موضوع در نتیجه افزایش
رضایتمندی سهامداران خواهد بود.

تکذیب تحریک کردن پرونده عنوان مشمولان جدید سهام عدالت

مدیرعامل نمایندگی سپرده گذاری مرکزی تخلیه
برخی اطلاعات مبنی بر تحریک کردن پرونده‌عنوان مشمولان جدید سهام عدالت را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید
تصدیق شد: باقی مانده است ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای اجرایی این قالب خاص نشده است، به
طوری‌کدام ممکن است واجدین شرایط باید منتظر اطلاعیه‌های مناسب مراجع ذیصلاح {در این}
زمینه باشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در روزهای جدیدترین
برخی اشخاص حقیقی سودجو همراه خود ادعا تحریک کردن پرونده‌عنوان جاماندگان سهام عدالت، مبالغی را
اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اکتسابی کرده‌اند کدام ممکن است آنها نباید در دام این گونه کلاهبرداران
گرفتار شوند.

باغستانی اظهار داشت: سامانه کامل دانش
مشتریان (سجام) همراه خود هدف تحمیل سامانه ای یکپارچه، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان
جذاب به سهامداران بازار سرمایه سازماندهی شده است.