پرونده روز با بیرون فوتی کرونایی در خوزستان


 سخنگوی ستاد کرونا خوزستان اجتناب کرده اند پرونده خوب روز با بیرون فوتی کرونایی در
استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد مرگی ناشی اجتناب کرده اند ابتلا به
کرونا در استان نداشتیم.

 دکتر سیدمحمد علوی بامداد پنجشنبه در یک واحد این سیستم
تلویزیونی تصدیق شد: انواع مراجعین به امکانات کامل شرکت ها سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر
امکانات درمانی استان نسبت به روزهای در گذشته افزایش داشته کدام ممکن است این موضوع اصولاً
درمورد به علائم تنفسی، واکنش آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگی نفس ناشی اجتناب کرده اند آلودگی هوا است.

وی افزود: در در یک روز واحد روز قبل ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ فرد مبتلا نامشخص به کرونا به
امکانات بهداشتی، درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان مراجعه کردند کدام ممکن است این الگو مثل
روزهای در گذشته کاهشی {بوده است}.

سخنگوی ستاد کرونای خوزستان ذکر شد: ۶۴ فرد مبتلا جدید کرونایی {در این} بازه
روزی تعیین شده کدام ممکن است این انواع نسبت {به روز} در گذشته اجتناب کرده اند آن ۴۱ مورد یعنی ۴۰
سهم کمتر شده، علاوه بر این ۵ مورد بستری داشتیم کدام ممکن است این میزان نسبت {به روز} در گذشته
اجتناب کرده اند آن ۵ مورد کاهش داشته است. 

وی افزود: در جاری حاضر ۳۸ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند کدام ممکن است
نسبت {به روز} در گذشته اجتناب کرده اند آن سه نفر کمتر شده، انواع کل بهبودیافتگان اجتناب کرده اند تحریک کردن
بیماری تاکنون ۵۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ مورد بوده علاوه بر این میزان افزایش یافتگی در استان
۹۷.۵ است.

علوی همراه خود ردیابی به تزریق هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۵ هزار واکسن کرونا در خوزستان
ذکر شد: تاکنون ۸۵.۴ سهم اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بالای ۱۲ سال استان در برابر این کرونا
واکسینه شده‌اند علاوه بر این ۷۳.۵ سهم نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ سهم سه دُز واکسن  را
بدست آمده کرده اند.

وی با اشاره به تزریق دُز چهارم خاص کرد: دُز چهارم واکسن فعلا برای
اشخاص حقیقی بالای ۸۰ سال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما باید ۴ ماه اجتناب کرده اند نوبت سوم آنها قبلی
باشد.

علوی خاص کرد: افرادی که جزو کادر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده خطر
هستند همراه خود تحویل داد ۴ ماه اجتناب کرده اند تزریق دُز سوم واکسن شان، می توانند دُز چهارم
را بدست آمده کنند.

در جاری حاضر خوب شهرستان خوزستان در وضعیت زرشکی، ۱۸ شهرستان زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت شهرستان آبی کرونایی هستند.