پل باز نشده فریدونکنار فروریختاحداث جاده کمربندی در ضلع جنوبی فریدونکنار برای اتصال شرق این شهرستان به غرب آن، طرحی بود که در سال ۱۳۸۰ برای رفع مشکلات ترافیکی این شهر کلید خورد، اما متاسفانه در سال های گذشته تمام وعده ها برای اتمام این پروژه داده شد. در اسرع وقت و بازگشایی جاده کمربندی نتیجه ای نداشت.