پودر پروتئین آب پنیر VS مبتنی بر حیوانات: تغذیه


من زیر یک سنگ زندگی کردم و متوجه نشدم که پروتئین هایی (غیر از گیاهان) وجود دارد که پروتئین آب پنیر نیستند. gf من برنامه ورزشی و رژیم غذایی جدیدی را شروع کرد و یک پودر پروتئین حیوانی خرید که از پروتئین ماهی قزل آلا ، پروتئین نخود ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و موارد دیگر استفاده می کند (در صورت نیاز می توانم نام تجاری را در نظرات نام ببرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر پروتئین آب پنیر معمولی است؟ شاید برخی از مزایا و معایب؟

دیدگاهتان را بنویسید