پیش سوراخ بینی آب و هوای محلی از هفت به همان اندازه ۹ آوریل


پیش بینی آب و هوا

مناسبت ۲ صادق ضیاء رئیس وسط پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه ملت همراه خود ردیابی به بارش ظریف باران در برخی عوامل ملت در در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا ذکر شد: روز سه شنبه در اکثر عوامل ملت آفتابی، وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی است. شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرقی.» ملت پدیده غالب است

صادق دایان تصریح کرد: بر ایده تحلیل نقشه های جدیدترین هواشناسی در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب مازندران بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد ظریف پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه روز دوشنبه در برخی اجتناب کرده اند مناطق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این ۲ روز (در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا) طی ساعاتی در گسترش‌های جنوبی البرز بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد {خواهد بود}، شکسته نشده داد: ، وزش باد نسبتا از حداکثر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. {او می رود}.

به مشاوره رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مخاطرات جوی، در امروز سه شنبه در اکثر عوامل ملت آفتابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی است.


تا حد زیادی بیاموزید: هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالوس عالی طرفه شدند


ضیاء ذکر شد: روز چهارشنبه همراه خود گذر موج جدید در شمال غرب، منطقاً اجتناب کرده اند غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز مرکزی، بارش ظریف باران می بارد.

وی علاوه بر این ذکر شد: اجتناب کرده اند روز سه شنبه به همان اندازه آخر هفته در نیمه شمالی ملت افزایش نسبی دما خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در امروز به همان اندازه سه شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان متلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواج {خواهد بود}. . .

رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خطرات جوی دانستن درباره وضعیت جوی تهران طی ۲ روز بلند مدت ذکر شد: آسمان تهران فردا (۱۹ فروردین) تمیز به همان اندازه به سختی ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر در کنار همراه خود حداقل دمای ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز سه شنبه (۹ فروردین) تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات در کنار همراه خود وزش باد همراه خود کمینه دمای ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای ۱۶ سطح سانتیگراد {خواهد بود}.

ضیاء در نهایت ذکر شد: در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (۷ و هشت فروردین) بندرعباس همراه خود دمای ۳۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ سطح سانتیگراد گرمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمدان همراه خود دمای ۵- سطح سانتیگراد سردترین وسط ملت است. .