پیش سوراخ بینی قیمت بیت کوین ۲۰۲۲ / ۶۰۰۰۰ دلار بیت کوین در راه است؟
بیت کوین در ۲۴ ساعت قبلی در محدوده ۴۵۰۰۰ به همان اندازه ۴۸۰۰۰ دلار {بوده است}، به منظور که امیر رجبی، کارشناس رمزارز می گوید: “بیت کوین احتمالا در تعدادی از روز بلند مدت در همین محدوده نوسان خواهد کرد به همان اندازه امکانات بیشتری پیدا تدریجی.”