پیوستن اولیه: اندرو لوید وببر طرفدار نیست "گربه ها" فیلمعکس سیب پیکسل در ساختمان منهتن

از آنجا که تجزیه و تحلیل گسترده پیو نشان می دهد که خطبه ها بسیار طولانی هستند ، اولین مراجع شما عبارتند از: ظرافت کارلوس واتسون ، "گربه ها" تهمت زدن ، "بازی ماهی مرکب" زنگ های طنز ، Peloton Peloton Peloton ، دوران کودکی Kiran Kalkin و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید