چاقی و ناباروریدکتر کیران روکادیکار ، پزشک چاقی و مشاور چاقی ، در مورد اینکه چگونه مشکلات مربوط به وزن می تواند منجر به ناباروری شود ، صحبت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید