چرا به خودرو سازان قطعه نمی‌دهند؟ /احتمال سونامی جدید در بازار خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشورمعتقد است؛ اگر در همین ابتدای سال نقدینگی به صنعت قطعه سازی کشور تزریق نشود، تولید خودرو کاهش می‌یابد و احتمال تشکیل سونامی کاهش عرضه خودرو و افزایش قیمت‌های کاذب در بازار زیاد است.