چرا فیبر کربوهیدرات و کالری است؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من از زمانی که سقوط کردم سعی کردم چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری کردم. فیبر مربوط به کربوهیدراتهای روزانه است ، اما آیا با کربوهیدراتها متفاوت نیست؟ آیا این هدف اصلی برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این به نوبه خود به جذب کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، چرا 4 کیلو کالری در گرم مانند کربوهیدرات ها محاسبه می شود؟

من نگران محاسبات اشتباه نیستم زیرا فقط کنجکاو هستم. هر گونه بینش قابل قدردانی است!

دیدگاهتان را بنویسید