چرا پاتوق شمال تهران؟سفر تهران به شمال به یک عادت تبدیل شده است. در بسیاری از تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات رسمی تهرانی ها چمدان های خود را بسته و راهی شمال می شوند. ویلاها اغلب توسط تهرانی ها اجاره می شود تا چند روزی از دود و آلودگی پایتخت دور شوند. در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا شمال محل استراحت تهران است؟