داوطلبان باید در مرحله میانی حرفه خود دارای دستیار دیر یا مدرک تحصیلی معادل استادیار باشند. در زمان درخواست ، آنها باید کمک های مالی (حداکثر 500،000 دلار در سال) برای نشریات مستقل و تحقیقات مستقل داشته باشند. داوطلبان نباید از 15 سال بالاترین درجه علمی اعطا شده تجاوز کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.