چگونه صف های انباشته برای خرید ارز؟
در روزهای اخیر شاهد تولید اخبار منفی در فضای مجازی برای دسترسی به بازار ارز کشور بودیم، البته «راه اندازی سامانه بازار آنلاین متشکل از معاملات ارزی»، «عرضه ارز در شبکه بانکی» و “مالیات و نظارت بر حمایت از خریدار ارز” ” باعث شد ردیف های خریداران دلار از هم بپاشد.