چگونه کم کردن وزن و سفر تناسب اندام کام جان پسرش را نجات دادچگونه کم کردن وزن و سفر تناسب اندام کام جان پسرش را نجات داد

وقتی پسر کام سامرسون به کمک او نیاز داشت ، تنها راه کمک به او کاهش وزن بود.

پست در مورد اینکه چگونه کاهش وزن و سفرهای تناسب اندام جان پسرش را نجات داد ، اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید