چیپس فلفل چقدر سالم است؟جالب است که مردم چه فکر می کنند. آنها از نظر تغذیه ، قیمت و طعم سه گانه من هستند ، بنابراین امیدوارم برای شما وحشتناک نباشند.

ارسال شده توسط / u / xmt0991
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید