کاخ سفید: بایدن راضی شده است کدام ممکن است درگیری همراه خود روسیه به نفع آمریکا نیست


سخنگوی کاخ سفید اعتراف کرد کدام ممکن است رئیس جمهور آمریکا راضی شده است کدام ممکن است درگیری همراه خود روسیه “به نفع واشنگتن نیست”.

کاخ سفید: بایدن متقاعد شده است که جنگ با روسیه به نفع آمریکا نیست

مناسبت ۲۴ مکعب به نقل اجتناب کرده اند جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید ذکر شد کدام ممکن است جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا راضی شده است کدام ممکن است درگیری بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه “به نفع واشنگتن نیست”.

ساکی روز سه شنبه در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی ذکر شد: “ممکن است معتقدم کدام ممکن است نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی های رئیس جمهور متعهد شدن تصمیماتی است کدام ممکن است به نفع آمریکا، ایمنی سراسری آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آمریکا باشد.”

وی ذکر شد: «این نیازها در درگیری همراه خود روسیه محقق نخواهد شد، با این حال ما باید تمام امتحان شده شخصی را برای پاسخگویی روسیه، حمایت اجتناب کرده اند امتحان شده‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کمک‌های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی به اوکراینی‌ها انجام دهیم».

ساکی ذکر شد: “این همان چیزی است که ما روی آن کار می کنیم. درگیری همراه خود روسیه به نفع ما نیست، اما علاوه بر این به نفع آمریکایی ها است.”

سخنگوی کاخ سفید این اظهارات را در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد احتمال دخالت ارتش واشنگتن در حوادث اوکراین خاص کرد.

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن تهاجم روسیه به غرب اوکراین به مدیریت آمریکا، آنها تحریم های شدیدی را علیه روسیه اعمال کردند.