کاهش وزن موضعی با سیتوس – بهاره هندیجانی


کاهش وزن موضعی با کیتوس

افراد دارای اضافه وزن از روش های مختلفی برای کاهش وزن استفاده کرده اند. یکی از روش هایی که ممکن است در این زمینه آموخته باشند روش های کاهش وزن موضعی است. کاویتاسیون یکی از روشهای کنونی کاهش وزن است. این روش برای همه مفید است ، از کسانی که در نگاه اول چاق به نظر نمی رسند ، اما در مناطق خاصی از بدن ، از جمله شکم ، چاق هستند ، تا افرادی که چاق هستند.

این روش نیازی به بستری شدن ، بیهوشی ، دوره بهبودی و موارد دیگر ندارد. بنابراین این یک روش غیر تهاجمی و بدون درد است که به زیبایی بدن کمک می کند. امواج فراصوت در دستگاه انعقاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید