کتاب «دختری در تبعید» برای لیندا مرثیه است!


کتاب

دختر در تبعید کتابی است که نویسنده در آن با استعاره و اسطوره مرگ دختری به نام لیندا بی را تحلیل کرده و حال و هوای آلبانی در زمان انور خوجه را نشان می دهد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «دختری در تبعید» نوشته اسماعیل قدری با ترجمه محمود گدرزی این روزها با قیمت ۵۶ هزار تومان برای انتشارات چیترنج راهی بازار نشر شده است.


یکی از تاثیرگذارترین رمان های کاداری، “دختری در تبعید” الهام گرفته شده از داستان دختر جوانی به نام “لیندا” است که مرگ عجیبش نیروهای امنیتی را بر آن داشت تا نویسنده ای را برای توضیحات احضار کنند! رودیان استوا، نمایشنامه نویس اهل تیرانا، نسخه ای از آخرین نمایشنامه خود از دختری ناشناس و غایب، لیندا بی را امضا می کند. پس از مدتی، لیندا مرده در حالی که کتابی با امضای رودیان استیوا در دست دارد، پیدا می شود. به همین دلیل پاستیوا را به کمیته حزب صدا می زنند و از او در مورد لیندا می پرسند.


سؤال رودیان استفا که در ابتدا فقط سؤالی در مورد کتابی با امضای لیندا به نظر می‌رسید، بعداً به شبهاتی منجر شد که تمام جنبه‌های وحشتناک و مضحک حکومتی را آشکار می‌کند که جز تهدید، قتل و ارعاب راه‌حلی برای بقای خود ندارد. دختر در تبعید داستانی است که غریبه ها را در وطن زیر سقف دروغ، خفقان و حماقت بدون هیچ مصالحه ای به تصویر می کشد. داستان زنده ها و مردگانی که جان گرانبهای خود را پشت سنگرهای آلبانیایی در خوجه از دست دادند. ذهن استفا درگیر این سوال می شود که آیا او نقشی در مرگ تصادفی یا غیرعمد دختر داشته است؟


کادری در این کتاب از استعاره ها و اسطوره ها برای تحلیل مرگ یک دختر و نشان دادن حال و هوای آلبانی در زمان انور خوجه استفاده می کند.


انتهای پیام/