کرمانشاه جزو اولین استان های شرکت ها مسافرتی است/ نیاز بهبود زیرساخت های گردشگری


کرمانشاه جزو اولین استان های خدمات مسافرتی است/ ضرورت توسعه زیرساخت های گردشگری

معاون پارلمانی، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بومی وزارت میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی ذکر شد: بر مقدمه تعیین مقدار های {انجام شده}، کرمانشاه یکی اجتناب کرده اند ۴ استان غول پیکر ملت اجتناب کرده اند تذکر شرکت ها مسافرتی است.


به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه، خبرگزاری ایلنا، جواد وحیدی در نهایت بازدید کاری شخصی به استان کرمانشاه، شنبه ۶ فروردین ماه ذکر شد: همراه خود شرکت ها بازدید شناخته شده شوید. گزارش شده است.


معاون پارلمانی، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای وزارت میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی افزود: این استان جزو استان های سوم هر دو چهارم ملت {خواهد بود}.


وی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به این قابلیت ها، برای بهبود زیرساخت های گردشگری {در این} استان نیازمند کار بیشتری هستیم.


واحدی افزود: همراه خود ملاحظه به بازدیدهای {انجام شده} در ۲ دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً همکاران مجری شرکت ها بازدید در استان کار فوق العاده خوبی انجام داده اند.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال بلند مدت شرکت ها بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندتری برای افراد در سرتاسر ملت در بخش گردشگری داشته باشیم.


معاون امور مجلس، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های وزارت میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی شامگاه چهارشنبه ۳ فروردین ماه وارد استان کرمانشاه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه ۶ فروردین ماه عازم تهران شد.


وحیدی در سه دیروز اجتناب کرده اند شهرهای پاوه، جوانرود، روانسر، دالاهو، سرپلزاب، کاخ شیرین، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان جهانی بیستون بازدید کرد.


انتهای پیام/