کشف حجاب دیگری برای بازیگران زنتصاویری از خانم دنیا مدنی بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی دست به دست شد و گفته می شود ایشان کشف حجاب کردند اما این خانم با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود اعلام کرد که این تصاویر برایش اسپویلر بوده است. قرار نبود یک خبرنگار خارجی و عکس هایش منتشر شود و متن مصاحبه فقط در یک مجله منتشر شود.