کودتا در سودان / پارلمان لیبی در چنگال مقامات / اسرائیل شومینه نبرد مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر را دمید / نبرد مسلحانه در اتیوپی / پاکسازی سیاسی در تونس


کودتا در سودان / پارلمان لیبی در چنگال دولت / اسرائیل آتش درگیری مراکش و الجزایر را دمید / درگیری مسلحانه در اتیوپی / پاکسازی سیاسی در تونس

این کارشناس آفریقایی ذکر شد: ناآرامی های سیاسی در سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس گرچه همجنس نیست با این حال مهمترین تحولات در قاره سیاه محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد خونین جاری در اتیوپی مهمترین م componentلفه این تحولات بود.


جعفر قندباشی، کارشناس امتیازات آفریقا در تشریح مهمترین وقایع آفریقا در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایلنا ذکر شد: سودان در دوازده ماه قبلی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند عوامل آفریقا {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۰۹ پس اجتناب کرده اند سقوط عمر، رئیس جمهور سابق این ملت. البشیر، ملت به بازو نظامی افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ سال قبلی، شورای نیروی دریایی سودان جریان را تنظیم داده است. {در این} بین آنچه باید مورد ملاحظه قرار گیرد، تحمیل روابط نهایی بین سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به روزهای اول، آمریکا بر این ادراک بود کدام ممکن است سودان اگر بخواهد تحریم‌های شخصی را لغو تنبل، باید روابط همراه خود اسرائیل را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در نتیجه همسویی متعدد اجتناب کرده اند طرف‌ها علیه نظامی این ملت شد. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است کودتای نیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه علیه بخش غیرنظامی مقامات سودان یک سناریوی بدیهی {برای تقویت} نظامی بود. نظامی سودان به این نتیجه رسید کدام ممکن است برای بدست آوردن به نیازها شخصی در زمینه یک درگیری روانی جدید، کدام ممکن است من می خواهم انجام دادم، با این حال نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است مشکلات در سودان شکسته نشده دارد.


لیبی


وی شکسته نشده داد: در لیبی شاهد تحریک کردن یک نبرد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی تمام عیار بین مقامات شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب این ملت بودیم با این حال از هر لحاظ نبرد نیروی دریایی بین نیروهای خلیفه حفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تحت سلطه بود. غرب لیبی کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی بدتر کردن شده است، این مداخلات، لیبی را به حداقل یک جهان تمام عیار نبرد سیاسی تغییر کرده است. آنها ملت را توقف می کنند، با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است آمار دقیقی اجتناب کرده اند کاهش هر دو خروج این گروه اجتناب کرده اند لیبی تاکنون گزارش نشده است.مقامات وحدت سراسری لیبی به ریاست عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر، به همان اندازه حدودی این امید را خشمگین کرده است کدام ممکن است وضعیت در لیبی ملت افزایش خواهد کشف شد، با این حال متأسفانه نبرد جدید در لیبی همراه خود محوریت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت انتخابات صورت گرفت. در لیبی دیدیم کدام ممکن است فراکسیون پارلمانی لیبی وارد درگیری مستقیم همراه خود جناح دولتی به مدیریت دبی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت عملاً وارد یک تقابل سیاسی شد. مجلس جستجو در تنظیم مقامات بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جستجو در برگزاری انتخابات نهایی بود به همان اندازه بتوانند اوضاع را به نفع شخصی مهندسی کنند.


الجزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش


یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تحولات مهم آفریقا در مراکش رخ داد. چرا کدام ممکن است ما شاهد نزدیک ترین اتصال رژیم صهیونیستی همراه خود این ملت آفریقایی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین شاهد بازدید وزیر درگیری رژیم صهیونیستی به رباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای قراردادهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی بودیم. همین موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع تسلیحاتی کدام ممکن است تل آویو به مراکش عرضه می دهد باعث شده صدای الجزایر به گوش برسد. الجزایر سال قبلی همراه خود مشکلات خانه مواجه بود با این حال در جاده مقدم پوشش خارجی قرار داشت. فشار بین فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه همراه خود سخنان امانوئل ماکرون بالا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری شاهد حمله ها لفظی این ملت به مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اسرائیل بودیم. شکی نیست کدام ممکن است اسرائیل در سناریوهای جدید شخصی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم، مراکش را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند متحدان شمال آفریقا در سناریوهای جهان ای اجتناب کرده اند جمله در رباط علیه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل ناتوی عربی وارد خواهد کرد. .


تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتیوپی


وی خاطرنشان کرد: در تونس نیز شاهد تحولات سیاسی مهمی بوده ایم، پس اجتناب کرده اند ایجاد گروه های سکولار، شاهد به محیط رانده شدن حزب النهضه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین اعتراضات به بالا شخصی رسیده است. در کل دوازده ماه قبلی شاهد برکناری انواع زیادی اجتناب کرده اند افسران توسط رئیس جمهور قیس سعید بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شهرک سازی ها به همان اندازه همین الان در تونس شکسته نشده دارد. آینده متعدد اجتناب کرده اند افسران ملت نامعلوم است. در برابر این، متعدد اجتناب کرده اند جریان های سیاسی تونس جستجو در استعفای کیس سعید هستند، با این حال اختلافات {در این} ملت همچنان مقاوم است. اتیوپی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دولت های ملی بود کدام ممکن است در سال قبلی اجتناب کرده اند تحولات نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی اصلی مبارزه کردن برد. نبرد بین جهان دجله (شمال اتیوپی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مرکزی به مدیریت ابی احمد رخ داد کدام ممکن است در نتیجه آواره شدن چندین هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن یک دسته کامل نفر شد. رسانه های غربی متعدد اجتناب کرده اند اطلاعات نبرد در اتیوپی را تحریم کردند از ابی احمد دریافت کرد جایزه صلح نوبل شد، با این حال اکنون وضعیت به جایی رسیده است کدام ممکن است مناطق مورد مناقشه چندین بار بازو به بازو شدند. همراه خود وجود هشدارهای گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های بشردوستانه، همچنان شاهد نبرد در ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت {هر روز} شدیدتر تبدیل می شود، با این حال گزارش دقیقی اجتناب کرده اند تلفات جانی توسط دست نیست.


انتهای پیام/