گذشته تاریخی دریافت پذیرش در امکانات اهدای خون اهواز در ماه مبارک رمضان گفتن شد


روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گذشته تاریخی اکتسابی امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان را گفتن کرد.

خواستن مبتلایان به خون ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم است، لذا اجتناب کرده اند اهداکنندگان تقاضا تبدیل می شود تواند به شما کمک کند گروه سوئیچ خون در تامین خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات می خواست مبتلایان به امکانات اهدای خون مراجعه کنند.

بر ایده این گزارش، ساعات پذیرش اجتناب کرده اند شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۷:۴۵ الی ۱۳:۳۰، عصرها اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۴۵ الی ۲۲:۳۰، صبح های پنجشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۷:۴۵ به همان اندازه ۱۲:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصرها اجتناب کرده اند ۱۷:۰۰: ۴۵ به همان اندازه ۲۲:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه اجتناب کرده اند ساعت ۸:۰۰ به همان اندازه ۱۳:۰۰.

مردمان می توانند برای اهدای خون به ۲ پایگاه اهدای خون اهواز (گروه سوئیچ خون اهواز واقع در دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه سوئیچ خون در میدان شهید بندر «چار شیر») مراجعه کنند. از گرفتن مقوا سراسری الزامی است.