گروه روحانیت مبارز درگذشت آیت الله ریشهری را آسایش اظهار داشت


جامعه روحانیت مبارز درگذشت آیت الله ریشهری را تسلیت گفت

آیت الله ریشهری درگذشت روحانیون تندرو را آسایش اظهار داشت.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی پیام آسایش روحانیون تندرو در پی درگذشت آیت الله محمدی الرشری به رئوس مطالب زیر است:


من می خواهم اجتناب کرده اند آن خدا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت


علم ربانی، مجاهد بصیر، سیاستمدار اختصاص داده شده، کارگردان موفق، عالم کوشا، نویسنده پرکار، حضرت.


آیت الله حاج شیخ محمد محمدی الریشهری (رضوان الله تعالی علیه) مصیبت بزرگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر عمیق شد.


این شخص غول پیکر، عمر پربرکت شخصی را در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی برای ساختمان، ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم نهضت عظیم اسلامی گذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تدریس، تربیت، مجاهدت، مدیریت، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق آثار ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائمی جایگاه ممتازی کشف شد.


آیت الله محمدی الریاشیری بهقی عبدی صالح، روحانی مؤمن، مسئولیت شناس، قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکار بود. جمعی اجتناب کرده اند روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب اجتناب کرده اند آثار امروزی، تبیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی آن مرحوم استفاده کردند. صیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعیده مردند


گروه روحانیون مبارز در رحلت این شخصیت ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتماد حضرت بقیع الله (علیه السلام)، مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع عظام، روحانیون گران، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار احترام، همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان اوتزلیت عزادار است. الحمدلله خداوند متعال. این عالم شگفت انگیز را سرافرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روحانیت احیا تنبل.


امید است راه آن گران اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف بلند اسلام یکپارچه یابد.


سلام بر روز ولادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ننگ


گروه روحانیت مبارز


دوم آوریل ۱۴۰۱


انتهای پیام/