گزارش عکس; دانشجویان نکونام کنار هم قرار دادن دیدار در آسیا هستندفولادی ها نیز در لحظه به تمرینات شخصی یکپارچه دادند.