گواهینامه ها و مارک های قابل توجه؟ : تغذیه


چه می گویید – گواهینامه ها ، عنوان ها ، تمبرهای پستی و موارد دیگر. به عنوان مثال ، ارگانیک ، انسانی ، b corpus ، غذاهای کامل. اولین شماره من یک تخم مرغ است که در مرتع پرورش داده شده است. تمام روز برای مرغ ها ارزش دارد. 🙂

دیدگاهتان را بنویسید