یحیی گل محمدی از نزدیک اجتناب کرده اند اسکوچیچ ناراحت استمهدی الترابی بهتر از پاسور لیگ برتر (همراه خود ۹ پاس گل) حتی عالی دقیقه هم جایگزین ورزشی مقابل کره جنوبی را نداشت.