یورو افزایش یافتهمزمان با آماده شدن سرمایه گذاران برای اولین افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۱ و بازگشایی خط لوله گاز روسیه در اواخر روز پنجشنبه، یورو به بالاترین حد دو هفته اخیر در برابر دلار رسید.