یکی اجتناب کرده اند بانشاط ترین راهپیمایی‌های روز قدس را برگزار کردیم


یکی از بانشاط ترین راهپیمایی‌های روز قدس را برگزار کردیم

نایب رییس شورای شهر تهران ذکر شد: مردمان در روز قدس حادثه بزرگی را رقم زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز جلوه بزرگی اجتناب کرده اند نشاط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مردمان در جاده‌های ملت بروز پیدا کرد. این حماسه بزرگی بود کدام ممکن است به مقدمه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز را یکی اجتناب کرده اند بانشاط ترین راهپیمایی روز قدس می بینم.


به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز سروری، معاون رئیس شورای شهر تهران در نشست خبری کدام ممکن است به رویداد روز شوراها برگزار شد، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند افتخارات نظام شورایی ملت اینجا است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اولین دستورالعمل ها صادر شده امام مسأله شوراها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد‌دهنده عمق به نظر می رسید ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر است کدام ممکن است مردمان برای انتخاب سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری ملت داشتند.ما امانت بزرگی را بلافاصله در اختیار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش بتوانیم این امانت غول پیکر را به خودت را پیدا کن برسانیم.


او علاوه بر این اجتناب کرده اند حضور مردمان در راهپیمایی روز قدس تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مردمان در روز قدس حادثه بزرگی را رقم زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز جلوه بزرگی اجتناب کرده اند نشاط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مردمان در جاده های ملت بروز پیدا کرد. این حماسه بزرگی بود کدام ممکن است به مقدمه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز را یکی اجتناب کرده اند بانشاط ترین راهپیمایی روز قدس می بینم.


انتهای پیام/