۱۰ فوتی و ۴۵ دیالیزی آمار نهایی مسمومیت الکلی در بندرعباس


سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۰فوتی و ۴۵ دیالیزی آمار نهایی مسمومیت الکلی در بندرعباس است.

 مسمومیت الکلی در بندرعباس

رویداد۲۴ فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در پی مسمومیت شدید الکلی در روز‌های اخیر در هرمزگان متاسفانه ۱۰ تن جان باختند.

وی افزود: مجموعا ۷۵ نفر بر اثر مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که ۴۵ نفر دیالیز شدند و حال ۴ نفر از مسموم شدگان دیگر نیز وخیم گزارش شده است که به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

طغیان مسموم شدگان الکلی در بندرعباس از روز یک شنبه هفته گذشته گزارش شد.