۱۰ هدف برای اینکه چرا باید گوشت خرگوش بخورید

در دهه های ۱۹۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ در دوران خم شدن غول پیکر، خرگوش ها به مقیاس مرغ برای شام رایج بودند. در دوران خم شدن غول پیکر، مردمان خرگوش‌هایی را در حیاط خانه‌های شخصی پرورش می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر اجتناب کرده اند آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان حمایت می‌کرد. در کل نبرد جهانی دوم، گوشت کمیاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرگوش ها به کمک آمدند. در برخی اجتناب کرده اند عوامل جهان آن را شناخته شده به عنوان غذای بی نظیر برخی اجتناب کرده اند مردمان در تذکر می گیرند. این می تواند یک امکان غذایی کمیاب برای افراد آمریکا محسوب تبدیل می شود.

خرگوش شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر سبک خیلی شبیه مرغ، فوق العاده متنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان آن را به فرآیند های مختلفی تهیه کرد.

خرگوش استفاده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است برای رژیم های غذایی خاص شبیه ب- برای مبتلایان قلبی، رژیم های غذایی سالمندان، رژیم های کم سدیم، رژیم های لاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در واقع این موضوع بین خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکتان باقی {می ماند}. ما پیشنهاد هایی همراه خود این ماهیت نمی کنیم از حرفه ای نیستیم.

۱۰ هدف برای اینکه چرا باید خرگوش بخورید!

۱. یکی اجتناب کرده اند بهتر از گوشت های سفید فعلی دسترس در بازار در امروز است.

۲. پروتئین قابل هضم بالایی دارد.

۳. دارای کمترین میزان چربی در بین سایر گوشت های فعلی است.

۴. تشکیل قطعا ارزش آن را دارد انرژی کمتری است.

۵. تقریباً با بیرون کلسترول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً برای مبتلایان قلبی صحیح است.

۶. محتوای سدیم نسبتاً کمتر است.

۷. میزان کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر این گوشت اجتناب کرده اند هر گوشت عکس تا حد زیادی است.

۸. نسبت گوشت به استخوان بیش از حد است، به این تکنیک کدام ممکن است گوشت خوراکی در لاشه حتی اجتناب کرده اند مرغ تا حد زیادی است.

۹. سبک محکم ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مرغ قابل ارزیابی است، با این حال ۹ مشابه است.

۱۰. خرگوش ها یکی اجتناب کرده اند پربارترین گاو هستند. خرگوش ها می توانند همراه خود شبیه به وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب ۶ کیلو گوشت ساخت کنند در حالی کدام ممکن است گاو ممکن است همراه خود شبیه به وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خوب کیلو گوشت ساخت تنبل.

حقایق خورده شدن ای برای خرگوش ها اجتناب کرده اند USDA.

مفید ترین گوشت شناسایی شده است برای انسان. پروتئین بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول به سختی دارد. خرگوش نسبت به مرغ، گوشت گوساله، بوقلمون، گاو، بره هر دو خوک محتوای چربی کمتری دارد.

تا حد زیادی گوشت ها چربی بالایی دارند. خرگوش محدوده خوبی برای گوشت است از تشکیل چربی کمتری نسبت به مرغ، گوشت گوساله، بوقلمون، گاو، بره هر دو خوک است.

مصرف کردن نوع نادرست کلسترول ممکن است در نتیجه مشکلات قلبی شود. گوشت بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت خوک به شبیه به مقیاس بالا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در رژیم های غذایی کم کلسترول اجتناب کرده اند آنها اجتناب تبدیل می شود. اگر نیاز دارید گوشت بخورید باید گوشت خرگوش بخورید کدام ممکن است نسبت به مرغ کلسترول کمتری دارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر