۱۵۷۰ هکتار از اراضی آبادان به کشت پاییزه اختصاص یافت.


مدیر جهاد کشاورزی آبادان از آماده سازی زمین های کشاورزی این شهرستان برای کشت پاییزه خبر داد و گفت: یک هزار و ۵۷۰ هکتار از مزارع آبادان در پاییز امسال زیر کشت می رود.

حسن دشت نژاد روز سه شنبه افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده پاییز امسال ۲۶۰ هکتار سبزی و صیفی و یک هزار و ۳۱۰ هکتار گندم، جو و کلزا در آبادان کشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی آبدان با بیان اینکه کشت پاییزه از نیمه اول آبان ماه در این منطقه آغاز می شود، گفت: این اراضی تحت پوشش سه مرکز خدماتی اروندکنار، منوحی و ابوشنک قرار دارند.

توزیع علف کش بین کشاورزان آبادانی

وی همچنین از توزیع علف کش بین کشاورزان این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۵۰۰ لیتر علف کش در مناطق تحت پوشش سه مرکز خدمات آبادان بین کشاورزان توزیع شده است.

دشتی نژاد افزود: بازدید کارشناسان برای بررسی اثربخشی علف کش ها و ارائه توصیه های لازم برای ارتقای اثربخشی توسط کارشناسان حفظ نباتات و مراکز خدمات جهاد کشاورزی ادامه دارد.

آبادان دارای ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی و بیش از ۲ میلیون اصله نخل است.