۱۷۵۹۱ مسافر رهیان آفتاب اجتناب کرده اند ارائه دهندگان هلال احمر خوزستان بهره مند شدند.


مدیرعامل گروه هلال احمر خوزستان اظهار داشت: ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۱ مسافر بزرگراه النور در سفر نوروزی امسال اجتناب کرده اند ارائه دهندگان پایگاه های هلال احمر خوزستان بهره مند شدند.

دکتر علی خدادی اظهار داشت: هلال احمر خوزستان در ایام نوروز امسال ۲۸۷ عملیات در محورهای شهری، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی انجام داد و هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۹ مسافر ارائه دهندگان حضوری بدست آمده کردند.

وی اظهار داشت: هلال احمر ۱۱۶ فرد مبتلا را به امکانات درمانی منتقل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۳۶ نفر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان سرپایی بهره مند شدند.

مدیرکل گروه هلال خوزستان همراه خود ردیابی به اینکه ساختار نوروزی این گروه اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه ۱۵ فروردین ماه سال جاری اجرا شد، افزود: {در این} مدت ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۳ نفر نیز اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی استفاده کردند.

خدادی یکپارچه داد: علاوه بر این ۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۵ مسافر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان آموزشی هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۳ کودک اجتناب کرده اند امکانات دوستدار کودک هلال احمر بهره مند شدند.

وی افزود: ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۴ نیروی محرک در ایام نوروز در راستای رعایت اصول راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات به بویش بهروف پیوستند.

هلال احمر خوزستان در ایام نوروز امسال ۶۰ وسط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار در استان سازماندهی کرد.