۱۹۸۷۰۰ بازدید کننده نوروزی اجتناب کرده اند جاذبه های شوشتر دیدن کردند


رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شوشتر اظهار داشت: ۱۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ مسافر در سفر نوروزی اجتناب کرده اند اماکن گردشگری این شهر باستانی بازدید کردند.

علی محمد شهرمحلی اظهار داشت: بیشترین انواع ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مسافران درمورد به آسیاب های بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشارهای گزارش شده در سیاره همراه خود ۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ مسافر {بوده است}.

وی افزود: سد المیزان همراه خود قابلیت ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ مسافر، از قلعه سیلسال همراه خود ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ نفر، امام زاده عبدالله همراه خود ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بیشتر همراه خود ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ نفر به همین ترتیب پس اجتناب کرده اند آبشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیاب های شوشتر بیشترین انواع مسافر را به شخصی اختصاص داده اند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شوشتر شکسته نشده داد: این آمار درمورد به گذشته تاریخی ۲۹ اسفند سال قبلی به همان اندازه ۸ فروردین ماه سال جاری است.

شهرستان شوشتر در شمال خوزستان جدا از گزارش جهانی سازه های آبی، حدود ۳۵۰ تأثیر گزارش سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ سند تاریخی در فهرست میراث باکلاس دارد.

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته اجتناب کرده اند پل‌ها، سدها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونل‌های عظیم آبی است کدام ممکن است همراه با یکدیگر قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران هخامنشیان به همان اندازه ساسانیان مورد استفاده قرار گیرد حداکثری اجتناب کرده اند آب بازسازی شده‌اند.

در گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار سنتی شناس معروف فرانسوی ژان دولاوی اجتناب کرده اند این جهان شناخته شده به عنوان بهترین مجموعه اقتصادی در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اقتصادی یاد شده است.

مجموعه این سازه های آبی همراه خود عنوان «سامانه آبی تاریخی شوشتر» مجموعاً شناخته شده به عنوان دهمین تأثیر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به شماره ۱۳۱۵ به گزارش رسیده است.