۲۰۰ جلسه توجیهی تدارکاتی در خوزستان برگزار می شود


عامل فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان از برگزاری ۲۰۰ جلسه توجیهی مقدماتی با حلقه های میانه و شبکه های مردمی تا قبل از آغاز محرم الحرام ۱۴۰۱ خبر داد.

حجت الاسلام احسان فردا آقایی ظهر امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و صفر گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی در حال برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای فعالیت ها و مراسمات است. از عزاداری آقا و شهدای سالار از انرژی های مختلف مردم بهره برداری می کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: در همین راستا این اداره کل برنامه های تفصیلی ایام محرم امسال و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تبیین جهاد تهیه کرده است.

حجت الاسلام فرد آقایی گفت: در این راستا عملیات بسیار بزرگی طراحی شده است که تا قبل از آغاز ماه محرم بیش از ۲۰۰ جلسه توجیهی و مقدماتی با حلقه های میانی برگزار می شود.

وی بر اجرای مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر تاکید کرد و افزود: در محرم امسال تاکید شد که هیئات مذهبی برای برگزاری مجالس و برنامه های عزاداری پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: در این راستا هماهنگی های لازم با شبکه های مردمی مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان به منظور برگزاری هرچه باشکوه مجلس حسینی انجام شده است.

حجت الاسلام فرد آقایی گفت: سلسله جلساتی با تشکل های مشترک، توانمندی های تبلیغی و هیئت مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی طراحی و برنامه ریزی شده است که در ده روز باقی مانده تا آغاز کار در سراسر خوزستان برگزار می شود. از محرم
عامل فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان از برگزاری ۲۰۰ جلسه توجیهی مقدماتی با حلقه های میانه و شبکه های مردمی تا قبل از آغاز محرم الحرام ۱۴۰۱ خبر داد.

حجت الاسلام احسان فردا آقایی ظهر امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و صفر گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی در حال برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای فعالیت ها و مراسمات است. از سوگ آقا و شهدای سالار در حال بهره برداری از انرژی های مختلف مردم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: در همین راستا این اداره کل برنامه های تفصیلی ایام محرم امسال و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تبیین جهاد تهیه کرده است.

حجت الاسلام فرد آقایی گفت: در این راستا عملیات بسیار بزرگی طراحی شده است که تا قبل از آغاز ماه محرم بیش از ۲۰۰ جلسه توجیهی و مقدماتی با حلقه های میانی برگزار می شود.

وی بر اجرای مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر تاکید کرد و افزود: در محرم امسال تاکید شد که هیئات مذهبی برای برگزاری مجالس و برنامه های عزاداری پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: در این راستا هماهنگی های لازم با شبکه های مردمی مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان به منظور برگزاری هرچه باشکوه مجلس حسینی انجام شده است.

حجت الاسلام فرد آقایی گفت: سلسله جلساتی با تشکل های مشترک، توانمندی های تبلیغی و هیئت مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی طراحی و برنامه ریزی شده است که در ده روز باقی مانده تا آغاز کار در سراسر خوزستان برگزار می شود. از محرم