۲۲ مجروح در تصادفات رانندگی در ایزه


رئیس وسط فوریت های پزشکی حزی اجتناب کرده اند مجروح شدن ۲۲ نفر در تصادف رانندگی در ایزه خبر داد.

رضا اسماعیلی اظهار داشت: روز دوشنبه در برخورد خودرو سمند همراه خود پراید در بزرگراه عزیه بین به وسط اورژانس اطلاع گرفت.

وی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند این حادثه ۲ کد آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

به آموزش داده شده است الاسماعیلی، {در این} حادثه ۱۱ نفر مجروح شدند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اقدامات درمانی اولین به بیمارستان شهدای عزا منتقل شدند.

رئیس وسط فوریت های پزشکی عزا اظهار داشت: بر تأثیر برخورد طیبه همراه خود پراید در محور ایزه ۴ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر کودتای پراید {در این} محور ۴ نفر مجروح شدند کدام ممکن است توسط به بیمارستان شهدای عزا منتقل شدند. آمبولانس های فوریت های پزشکی

این به فرماندهی دقیق کرد: بر تأثیر تصادف عالی تجهیزات خودرو در شهرستان سیراک ۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر برخورد عالی تجهیزات موتورسیکلت همراه خود خودرو در وسط شهر عالی نفر مجروح شدند.