۳۳۴ هزار نفر اجتناب کرده اند کاروان های راهداری النور به خوزستان بازدید کردند


معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود ردیابی به افزایش ۸۰ درصدی بازدید کنندگان سایت نوروزی به خوزستان ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای سفرهای نوروزی تاکنون ۳۳۴ هزار نفر اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت در قالب کاروان اجتناب کرده اند خیابان النور به خوزستان بازدید کرده اند.

داریوش امانی روز پنجشنبه در بازدید اجتناب کرده اند توسعه حمل کالاهای حیاتی اجتناب کرده اند بندر امام خمینی (ره) در ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: انواع کاروان های تردد {در این} جاده ۵۸۰۰ تجهیزات اتوبوس است کدام ممکن است این آمار ساده درمورد به ناوگان نهایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مسیر خارج می شوند. همراه خود ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین به خوزستان سر خورد.»

رئیس گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای همراه خود ردیابی به توقف دوساله تردد کاروان ها {به دلیل} بیماری عروق کرونر افزود: پیش اجتناب کرده اند این پیش بینی می سر خورد کدام ممکن است خوزستان مکان تعطیلات بازدید متعدد اجتناب کرده اند افراد باشد، اکنون آمارها آرم می دهد کمیت تردد در خیابان های خوزستان اصولاً شده است. بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت.”

وی افزود: همراه خود کمک پلیس راه قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های امدادی تاکنون آمار تصادفات در خوزستان کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم به همان اندازه ۱۵ فروردین شاهد کاهش تصادفات {در سراسر} ملت باشیم.

افزایش ۹ درصدی کشتیرانی در خوزستان

امانی کمیت جابجایی بار اجتناب کرده اند خوزستان در سال قبلی را به ۴۶ میلیون تن نزدیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متداولانبساط جابجایی بار در ملت سه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوزستان ۹ نسبت بوده کدام ممکن است آرم دهنده کمیت کالاهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی در ملت است. . این تحریم

وی افزود: حدود ۲۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تن محموله های حمل شده در خوزستان در سال قبلی متعلق به بندر امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۳۴ نسبت افزایش داشته است.

امانی افزود: امسال مقرر شده است در صورت ورود همزمان موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات اساسی به استان، بهترین ناوگان به خوزستان هدایت شود به همان اندازه کمترین اشکال در بار کالاهای اساسی رخ دهد.

وی همراه خود ردیابی به تخلیه حال کشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل کالاهای حیاتی ذکر شد: بر مقدمه این سیستم اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده کدام ممکن است به رانندگان نیز ادعا شده است، ناوگان بار در ایام سفر سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای حیاتی {در سراسر} ملت حمل تبدیل می شود.

رانندگان منتظر ساختار تشویقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه تکمیلی هستند

رئیس گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه برای رانندگانی کدام ممکن است کالاهای اساسی حمل می کنند ساختار تشویقی داریم، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این سیستم های این گروه اینجا است کدام ممکن است برای این رانندگان ساختار تشویقی در قالب لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاستیک فکر شود. نفت کدام ممکن است امسال در جستجوی بدست آوردن به آن است هستیم، ما آنجا هستیم به همان اندازه بتوانیم به رانندگان امتیاز بدهیم.

وی همراه خود ردیابی به مشکلاتی اجتناب کرده اند جمله ضعیف لاستیک، گرانی فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه تشویقی نفت برای رانندگان، افزود: {در این} وزارتخانه نیز اقداماتی برای تامین ایمنی اجتماعی رانندگان جدید در جاری انجام است.

امانی همراه خود تایید نارضایتی رانندگان اجتناب کرده اند بیمه تکمیلی (بیمه البرز) ذکر شد: رانندگان از نزدیک اجتناب کرده اند بیمه تکمیلی گلایه دارند کدام ممکن است سعی داریم در تصمیم ها برای ارتقای درجه ارائه دهندگان بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات درمورد به آن است به این موضوع ملاحظه کنیم. بیمه های زودتر.”

بر مقدمه این گزارش، امانی معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی صبح در امروز همراه خود استاندار خوزستان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وسط مدیریت راهداری این استان بازدید کرد.

بازدید اجتناب کرده اند آزادراه خلیج فارس، محل همسفران ایمن، پایانه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر امام مکان تعطیلات بعدی معاون وزیر در بازدید به خوزستان ادعا شد.