۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۷ هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی آبادان پایش شد


حسن دشتی نژاد دقیق کرد: اجتناب کرده اند دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۰ حرفه در اپلیکیشن جهانی پیش سوراخ بینی ملخ توسط ۶ گروه نظارتی به سند رسیده است.

وی افزود: بر مقدمه اخطار فعلی گروه محافظت نباتات ملت، احتمال ورود آفت مخرب ملخ صحرایی در اواخر فروردین ماه سال جاری اطمینان حاصل شود که ۷۰۰ لیتر سم به ملت موجود است. دلتامتردر ۲ فرمولاسیون، سمپاش امولسیونی، ulv را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه حلقه ای برای سمپاشی احتمالاً برای مدیریت ملخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در مناطق محلی اندیشه در مورد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی آبادان افزود: این پایش در ۹۰ سطح کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر نوروزی توسط ناظران بر ضد آفت ملخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زنگ زرد قارچی گندم در ۵۴۸ هکتار اجتناب کرده اند مزارع گندم آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیدگی گندم تکمیل شد. شکوفه خرما. علاوه بر این در اواخر اسفند ماه سال قبلی {به دلیل} سمپاشی علیه گل آذین های پوسیدگی خرما خسارات این بیماری به میزان ۵ نسبت گزارش شد.

دشتی نژاد ذکر شد: پیگیری ملخ های بیابانی توسط گروه های جهادی رصد مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه در شهرستان آبادان است.