۵۰ درصد ظرفیت تخت‌های کرونا در خوزستان تکمیل شد


معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به تکمیل ۵۰ درصد ظرفیت تخت های عادی و اختصاصی اختصاص داده شده برای بیماران کرونایی در این استان، نسبت به عادی سازی مردم هشدار داد.

دکتر حبیب حیبر گفت: روند بیماری و بستری در خوزستان رو به افزایش است بنابراین رعایت دستورالعمل های بهداشتی باید بیش از گذشته جدی گرفته شود.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد ظرفیت بخش های عادی و ۵۰ درصد بخش های ویژه کودکان مبتلا به کرونا در بیمارستان ابوذر اهواز تکمیل شده است.

معاون آموزشی گروه علوم پزشکی دانشگاه اهواز در جندی شاپور گفت: در صورت افزایش تعداد بستری‌ها به دلیل ویروس کرونا، عملیات انتخابی لغو و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی افزایش می‌یابد.

در حال حاضر یک شهر در خوزستان به رنگ قرمز، دو شهر نارنجی، ۱۶ شهر زرد و بقیه استان به رنگ آبی هستند.