۷۷ مورد تصادف رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ مجروح در شوشتر


مجتبی کلانتر صبح بلافاصله در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رسانه ها ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ به همان اندازه ۵ فروردین امسال بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ بار همراه خود فوریت های پزشکی شوشتر تصمیم گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۹۷ مورد همکاران ما به محل اعزام شدند. در ۷۱ مورد توصیه تلفنی به پایان رسید.

وی همراه خود دقیق اینکه تاکنون فوتی بر تأثیر تصادفات در شهرستان شوشتر گزارش نشده است، افزود: ۱۵۳ مورد تصمیم همراه خود وسط مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی برای ادغام کردن اسبابک ها است. بازدید کنندگان را تنظیم دهید قابل مقایسه با بیماری های قلبی، مسمومیت های غذایی، اورژانس های دختران، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با آن.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر ذکر شد: امید است مهمانان نوروزی کدام ممکن است {در این} ایام به شوشتر بازدید می کنند، پیشنهاد های امنیت را بیش اجتناب کرده اند پیش رعایت کنند.