CMH از دکتر کریگ هانسون استقبال می کندیک پزشک دارای مجوز توسط دکتر کریگ هانسون ، OB-GYN و Urology / CYN ، از اواسط ماه ژوئیه ملاقات بیماران را در CMH آغاز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید